Terms of service - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Trance Vision streeft naar de productie van events met een hoge kwaliteitsstandaard welke een fijne beleving zijn voor al onze gasten.

Om onze evenementen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen heeft Trance Vision (hierna te noemen de organisatie) algemene voorwaarden opgesteld. Bij aanschaf van een ticket (entreebewijs) voor een event van de organisatie gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van deze algemene voorwaarden.

Bij betreding van het evenement wordt de bezoeker nogmaals gewezen op het akkoord met de algemene voorwaarden. In situaties waar de algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie over de te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Indien de algemene voorwaarden niet worden nageleefd kan de toegang worden geweigerd of ontzegd zonder terugbetaling van de ticketgelden. Indien een klant de toegang wordt geweigerd of ontzegd dient hij/zijde locatie direct te verlaten.

Wie is Trance Vision?
Trance Vision is een jonge organisatie welke trance evenenementen produceert de selecte (inter)nationale doelgroep van trance liefhebbers van alle leeftijden. Trance Vision organiseert events op unieke locaties circa 3x per jaar waarbij de kwaliteit van de aangeboden muziek binnen het genre ‘90s trance classics en uplifting trance hoog in het vaandel staat.

Achter de schermen streven wij naar optimale veiligheid en verantwoordelijkheid van ons  event. Een duidelijk deurbeleid, deurcontrole door gecertificeerde beveiligers die tevens in contact staan met de politie en EHBO, en de aanwezigheid van personeel zijn enkele voorbeelden van de maatregelen die worden getroffen om het uitgaan voor onze klanten op een veilige en goede manier te laten verlopen.

Voor welke leeftijden zijn de events van Trance Vision?
Alle events zijn voor leeftijden 18+. Bij twijfel dient de klant zich te legitimeren.

Hoe is de beveiliging bij Trance Vision geregeld?

Het aantal beveiligers is altijd afhankelijk van het aantal bezoekers. Op onze feesten hebben, mede door de goede beveiliging en (sociale) controle nog nooit noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.

Toegang onder invloed?
Het is verboden een Trance Vision event onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Wat is het beleid ten aanzien van drugs?
Bezit en gebruik van drugs is verboden op de feesten van Trance Vision. Organisatie neemt geen aansprakelijkheid voor schade indien gebruikers toch drugs gebruiken. Het is mogelijk dat de klant en/of zijn/haar spullen gecontroleerd worden op bezit van drugs. Indien dit wordt geconstateerd, kan de toegang worden geweigerd.

Kan mijn tas gecontroleerd worden tijdens Trance Vision?
Om te voorkomen dat er ongeoorloofde spullen zoals alcoholische drank en drugs op ons event aanwezig is, kan het zijn dat de inhoud van meegenomen tassen gecontroleerd wordt. Indien dit wordt geconstateerd, kan de toegang worden geweigerd.

Mag je roken op een Trance Vision event?
Ja het is mogelijk te roken in de daarvoor ingerichte rookruimte. Het is verboden om op andere plekken dan de daarvoor bestemde ruimte te roken.

Welke kleren kan ik aantrekken naar Trance Vision? Is er een dresscode?
Je mag grotendeels zelf bepalen wat voor kleding je aantrekt tijdens Trance Vision, er is geen dresscode.

Aanstootgevende en/of opzichtige tatoeages dienen door kleding bedekt te zijn.

Het is verboden om op Trance Vision een pet of muts te dragen. Ook shirts met een discriminerende, aanstootgevende of beledigende tekst daarop zijn verboden.

Joggingbroeken/trainingsbroeken zijn eveneens niet toegestaan. Daarnaast het dragen van complete trainingspakken niet toegestaan.

Ongewenst lichamelijk contact
Op de events van Trance Vision is ongewenst lichamelijk contact verboden. Bij constatering wordt de betreffende persoon of groep van personen hierop aangesproken, en kan verwijdering van het event het gevolg zijn.

Wanneer sluiten de deuren bij Trance Vision?
Voor ieder event zal via de diverse kanalen waaronder www.trancevision.nl gecommuniceerd worden wat de sluitingstijd van de deuren is.

Na dit tijdstip kan je niet meer naar binnen, ook al heb je een kaartje. In dat geval wordt geen geld geretourneerd. Kortom, wees op tijd aanwezig!

De enige manier om na dit tijdstip naar binnen te komen, is door vooraf een e-mail te sturen naar info@trancevision.nl met tijdstip waarop je nog naar binnen wilt en de reden van je late aankomst. Als je in je mailbox ontvang je een bevestiging dat je nog naar binnen kan, die je bij de entree moet laten zien.

Let op: op het event Trance Summer Cruise op 10 september geldt een verscherpte sluitingstijd van de deuren. Informatie hieromtrent wordt gecommuniceerd via diverse kanalen.

Wat kost een consumptie op Trance Vision?
De prijs van een consumptiebon verschilt per event en wordt via diverse kanalen vooraf gecommuniceerd.  

Het is overigens NIET toegestaan om zelf drank mee te nemen. Indien de organisatie van Trance Vision dit constateert kan verwijdering van het event het gevolg zijn.

Kan ik naar huis wanneer ik dat wil?
Ja, je kan op ieder tijdstip het event verlaten en naar huis vertrekken. Let wel op: als je eenmaal binnen bent geweest en je gaat daarna naar buiten, kan je daarna niet meer naar binnen tenzij de eerder genoemde aparte rokersruimte hiermee bereikt kan worden.

Let op: op het event Trance Summer Cruise op 10 september is het niet mogelijk voortijdig het event te verlaten. Informatie hieromtrent wordt gecommuniceerd via diverse kanalen.

Eigen risico
Betreding van een Trance Vision event en het deelnemen aan de activiteiten bij Trance Vision geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie van Trance Vision dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. Door deelname aan het event verklaart u hiervan op de hoogte te zijn en hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

Trance Vision kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Bedrijf of haar leidinggevenden.

Trance Vision kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materialistische schade, aangericht door de opstal, inrichting etc.

Het is niet toegestaan zonder toestemming bedrijfsmatige handelingen te verrichten bij Trance Vision.

Klanten dienen zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een storno worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Trance Vision heeft geen enkele verplichting om correct geïncasseerde bedragen terug te storten.

Trance Vision behoudt zich het recht voor lidmaatschapskosten, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.

 

 

 

Aldus opgetekend,

01-06-2016, Velsen Noord                                                           Trance Vision

© 2015 by Trance Vision

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Mail_iOS.svg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now